22:10EuroNewsEconomia
22:15EuroNewsHeadlines
22:17EuroNewsInterview
22:22EuroNewsSport
22:28EuroNewsWeather
22:30EuroNewsNews & Analysis
22:40EuroNewsEconomia
22:45EuroNewsHeadlines
22:47EuroNewsEuropa
22:52EuroNewsSport
22:58EuroNewsWeather
23:00EuroNewsNews & Analysis
23:10EuroNewsEconomia
23:15EuroNewsHeadlines
23:17EuroNewsInterview
23:22EuroNewsSport
23:28EuroNewsWeather
23:30EuroNewsNews & Analysis
23:40EuroNewsEconomia
23:45EuroNewsHeadlines
23:47EuroNewsEuropa
23:52EuroNewsSport
23:58EuroNewsWeather